Drenažna postrojenja i pumpni sustavi

Postrojenja za drenažu i pumpanje koriste se za prikupljanje prirodnih voda i njihovu distribuciju na teritoriju (kišnica, podzemne vode, riječne, jezerske) te za provođenje i ispuštanje otpadnih voda. Takvi pogoni imaju različite primjene i koriste se za melioraciju zemljišta, zbrinjavanje oborina, prikupljanje i korištenje kišnice, poljoprivredno navodnjavanje, rad hidroelektrana, crpljenje vode iz tla, osiguravanje zaliha pitke vode, zaštitu od požara, u industriji.

Zahvaljujući vlastitim kompetencijama i resursima na području drenažnih i pumpnih sustava, tvrtka IGP nudi usluge savjetovanja, projektiranja, izgradnje i upravljanja postrojenjima, održavanja i opskrbe zamjenskim dijelovima.

Gallery