Primarne vode

Primarne vode su one koje koriste gra?anstvo i industrija.

Glavni korisnici „primarnih voda“ su naseljena podru?ja i prehrambena, elektroni?ka, kemijska i farmaceutska industrija te termoelektrane i pogoni za proizvodnju pare, praonice, bolnice i laboratoriji za kemijske analize. Najprije se rije?na voda, odnosno voda iz tla ili bunara pretvara u pitku vodu, a zatim se podvrgava postupcima filtracije, ultrafiltracije, omekšavanja, demineralizacije i dezinfekcije da bi dobila željene fizi?ke i kemijske zna?ajke u svrhu posebne industrijske obrade.

Voda koja je obradom postala pitka i koja se distribuira stanovništvu kroz vodovode, ima fizi?ka i kemijska svojstva koja su propisali Svjetska zdravstvena organizacija i obavezni nacionalni standardi. Voda koja se koristi za grijanje i ku?anske aparate ?esto se omekšava kako bi se sprije?ilo taloženje kamenca.

U sektoru primarnih voda tvrtka IGP sura?uje s tvrtkom Culligan Italiana S.p.A. (d.d.) nude?i usluge savjetovanja, projektiranja, izgradnje, upravljanja postrojenjima, održavanja i opskrbe zamjenskim dijelovima i/ili proizvodima u cijeloj regiji Friuli Venezia Giulia.

IGP ima kemijski laboratorij za analizu kvalitete vode.

Gallery